Mokymo kurso apžvalga

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje T-Flex Furniture.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Mokymo kurso trukmė: priklausomai nuo modulio.

 

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Mūsų klientai gali gauti prieigą prie Virtualaus Mokymo Centro ir naudotis metodine mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi.

 

Mokymo kurso temos

 

Pagrindinės mokymo temos:

 

Indauja su stiklo intarpais durelėse ir šoninėje panelėje
1. Darbo plokštumų sudarymas.
2. Specializuotų detalių pasirinkimas ir išdėstymas (išorinės durelės, vidinis dugnas ir t.t.).
3. Detalių redagavimas, medžiagos pasirinkimas.
4. Kreivalinijinių detalių kontūrų braižymas.
5. Naujos medžiagos sukūrimas ir įkėlimas į duomenų bazę.
6. Naujos spalvinės schemos sukūrimas ir įkėlimas į duomenų bazę.
7. Detalių kantavimas.
8. Naujos apvado medžiagos sukūrimas ir įkėlimas į duomenų bazę.
9. Detalės kantavimo eiliškumo nustatymas.
10. Briaunų sujungimų taisyklių nustatymas.
11. Darbas su sandūromis. Sandūros ir detalių sujungimo schemos pasirinkimas.
12. Klirensų ir tarpų nustatymas.
13. Schemos nustatymas ir tvirtinimo pasirinkimas.
14. Tvirtinimo detalės pozicionavimo pasirinkimas. Furnitūros poslinkio ir žingsnio nustatymas.
15. Detalių fiksavimo “griovelyje” tvarka.
16. Detalių fiksavimo “ketvirtyje” tvarka.
17. Stiklinių lentynų fiksavimas specialiais tvirtinimo elementais.
18. Nuosavo 3D modelio sudarymo seka baldų rankenėlės pavyzdžiu.
19. 3D modelio įkėlimas į tvirtinimo elementų duomenų bazę.
20. Naujos „Sujungimo schemos“ rankenėlei sudarymas ir įkėlimas į duomenų bazę.
21. Gręžimo skylių automatinio braižymo modelyje ir brėžiniuose taisyklių nustatymas.
22. Vartotojiško brėžinių albumo sudarymas.
23. Brėžinių šablono redagavimas ir sureguliavimas pagal vartotojo reikalavimus.
24. Patarimai darbui su brėžiniais.
25. Specifikacijų generavimas.
26. Specifikacijų šablono redagavimas ir sureguliavimas pagal vartotojo reikalavimus.
27. Specifikacijų eksportas į programą Excel, tame tarpe ir baldų plokštės pjaustymo programoms.
28. Duomenų perdavimas į CNC stakles.
29. Duomenų paruošimas kreivalinijinių kontūrų apdorojimui.
30. Duomenų paruošimas slylių gręžimui.
31. Duomenų paruošimas ir perdavimas į programą T-FLEX Pjaustymas.

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal.

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Mokymo medžiaga

 

Interaktyvus Mokymo Vadovas "T-Flex Furniture"

 

Interaktyvus Mokymo Vadovas - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems mokymo kursams.

Interaktyvus Mokymo Vadovas "T-Flex Furniture" išleistas lietuvių kalba, jį sudaro tekstinė medžiaga ir video pamokos.

Video pamokos integruotos į atitinkamos temos tekstą ir įsijungia automatiškai. Vartotojas gali vienu metu skaityti reikiamą temą ir žiūrėti video paaiškinimus.