Mokymo kurso apžvalga

 

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje Autodesk Advance Steel.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Mokymo kurso trukmė:
Autodesk Advance Steel - Plieno konstrukcijos sudarymas - 18 ak.val.

 

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Mūsų klientai gali gauti prieigą prie Virtualaus Mokymo Centro ir naudotis metodine mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi.

 

Mokymo kurso temos

 

Autodesk Advance Steel
Projekto sudarymas nuo pradžios iki galo

Autodesk Advance Steel mokymo kurso video pamokos:

1 Skyrius. Konstrukcijos modeliavimas
- Projekto išsaugojimas
- Atraminio rėmo konstrukcijos modeliavimas
- Elementų paslėpimas
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 1 dalis
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 2 dalis
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 3 dalis
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 4 dalis
- Kolonos ir sijos sujungimo mazgas – 1 dalis
- Kolonos ir sijos sujungimo mazgas – 2 dalis
- Paprastas sujungimo mazgų kopijavimas
- Mazgų kopijų sudarymas surištoje grupėje
- Mazgų konteinerių atvaizdavimas ir paslėpimas
- Mazgų paprastų kopijų redagavimas
- Mazgų surištoje grupėje redagavimas
- Dviejų sijų sujungimo mazgo sudarymas – 1 dalis
- Dviejų sijų sujungimo mazgo sudarymas – 2 dalis
- Dviejų sijų sujungimo mazgo stiprumo analizė
- Ašių tinklo redagavimas
- Klaidų ir susikirtimų paieška
- Elementų kopijavimas pagal ašis
- Darbas su projekto naršykle ir lygių sudarymas
- Darbas su kolonomis
- Sijų išdėstymas pasirinktame lygyje – 1 dalis
- Sijų išdėstymas pasirinktame lygyje – 2 dalis
- Atributų priskyrimas elementams

2 Skyrius. Advanced modeling
- Darbas su elementų grupėmis
- Modelio mazgo vaizdo sudarymas
- Modelio vaizdo sudarymas ašyje
- Ilginių sudarymas
- Ilginių veidrodinės kopijos sudarymas
- Dviejų ilginių ir sijos sujungimo mazgo sudarymas
- Ilginio ir sijos sujungimo mazgo sudarymas
- Ilginio ir sijos sujungimo mazgo kopijavimas grupėje
- Dviejų ilginių ir sijos sujungimo mazgo kopijavimas grupėje
- Profiliuotų lakštų sudarymas – 1 dalis
- Profiliuotų lakštų sudarymas – 2 dalis
- Papildomų sijų pridėjimas į konstrukciją
- Ryšių sudarymas
- Ryšių redagavimas
- Ryšio ir kolonos mazgo sudarymas
- Ryšio ir kolonos mazgo redagavimas
- 4-ių ryšių sujungimo mazgo sudarymas
- Šablono pasirinkimas savo sujungimo mazgo sudarymui
- Kolonos ir sijos sujungimo mazgo sudarymas ir redagavimas
- Standumo plokštelės pridėjimas mazgo atraminiam profiliui
- Standumo plokštelės pridėjimas sijai
- Sujungimo varžtų išdėstymas mazge
- Savo sukurto sujungimo mazgo išsaugojimas bibliotekoje
- Sukurto sujungimo mazgo panaudojimas modelyje
- Sijų sudarymas, panaudojant komandą “Array”
- Metalo lakštų paklotas ant sijų

3 Skyrius. Metaliniai laiptai ir turėklai
- Metalinių laiptų sudarymas – 1 dalis
- Metalinių laiptų sudarymas – 2 dalis
- Laiptų redagavimas – 1 dalis
- Laiptų redagavimas – 2 dalis
- Apatinės aikštelės ir laiptasijos sujungimo mazgas
- Viršutinės aikštelės ir sijos sujungimo mazgas
- Laiptų aikštelės sujungimo mazgo redagavimas – 1 dalis
- Laiptų aikštelės sujungimo mazgo redagavimas – 2 dalis
- Turėklai – 1 dalis
- Turėklai – 2 dalis
- Turėklai – 3 dalis
- Metalinių kopėčių sudarymas
- Metalinių kopėčių redagavimas
- Laiptų sudarymas, nurodant aukštį ir kampą
- Laiptų redagavimas
- Turėklų sudarymas iš kelių segmentų
- Turėklų segmentų sujungimas, panaudojant komandą "Miter"
- Turėklų redagavimas, panaudojant sujungimo tipą “Railing joint handrail”

4 Skyrius. Dokumentacija
- Elementų numeravimas
- Darbas su naršykle "Model Browser"
- Projekto nustatymai „Project Settings“
- Atskirų elementų brėžinių sudarymas
- Drawing Style Manager
- Fasado vaizdo brėžinio sudarymas
- Modelio vaizdo įkėlimas į egzistuojantį brėžinio lapą
- Mazgų brėžinių sudarymas, panaudojant mazgų kameras
- Elementų gamyklinio surinkimo brėžinių sudarymas (KMD)
- Lentelių ir sąrašų formavimas

 

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal.

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Nuotoliniai online mokymai

 

Autodesk Advance Steel nuotoliniai online mokymai

Nuotoliniai online mokymai - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems Autodesk mokymo kursams ir skirta darbui su Autodesk Advance Steel programine įranga.

Visi akivaizdinių mokymo kursų klausytojai nuo pirmosios pamokos mūsų mokymo centre gaus prieigą prie nuotolinių online mokymų ir mokymo medžiagos debesų servise KOGRA-360.

Tai leis mūsų mokiniams, išklausiusiems kursą mokymo klasėje, pakartoti ir sustiprinti įgytas žinias bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie interneto - namie, kavinėje, atostogaujant, darbe ...

Debesyje jūs galėsite pakartotinai, ramiai ir apgalvotai peržiūrėti akivaizdiniuose mokymo kursuose išklausytas pamokas ir pasitikrinti įgytas žinias.

Be to, jūs turėsite galimybę nuotoliniu būdu susisiekti su dėstytoju, užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti į juos išsamius atsakymus.

Ši medžiaga kelis kartus padidina mokymo kursų efetyvumą ir veiksmingumą. Iš viso mokymo kurso metodinę medžiagą sudaro 80 lietuviškai įgarsintų video pamokų ir kiekvienos pamokos tekstinis aprašymas.

Šiai dienai – tai didžiausios apimties sistematizuota tematinė medžiaga, skirta metalo konstrukcijų projektuotojams įsisavinti programą Autodesk Advance Steel.

Debesų servise KOGRA-360 Jūs rasite visas temas, kurios buvo išdėstytos mokymo kursų metu, ir dar papildomas temas, kurios nebuvo paliestos kursų metu dėl laiko stokos.

Pamokos išskaidytos mažomis temomis ir sugrupuotos pagal teminius skyrius.

Video pamokos įgarsintos lietuvių kalba. Mokymo proceso metu dėstytojas nurodo ir įvardija kiekvieną mygtuką, kurį reikia paspausti, instrumentų juostą, kurioje jis yra, ir kiekvieną atliekamą operaciją. Viskas, ką sako dėstytojas, pažodžiui pateikta raštu atitinkamoje temoje ir tai galima perskaityti.

Klausytojas tarsi vėl sugrįžta į mūsų mokymo klasę. Jis gali žingsnis po žingsnio su virtualaus dėstytojo pagalba projektuoti metalo konstrukcijas, gauti ir redaguoti projektinę dokumentaciją ir kt.

Video įrašą galima bet kuriuo momentu sustabdyti, atsukti atgal ar pakartoti. Video pamokų vaizdo kokybė yra labai aukšta, jas galima žiūrėti fiksuota rezoliucija arba per visą ekraną.

Kuriant vaizdo pamokas, didelis dėmesys buvo skiriamas garso kokybei. Visų video įrašų garsas yra švarus ir aiškus.

Skaitykite, žiūrėkite, klausykite. Pakartokite mokymo kursą namuose bet kuriuo Jums patogiu laiku.

 

Autodesk Advance Steel mokymo kurso video pamokos:

1 Skyrius. Konstrukcijos modeliavimas
- Projekto išsaugojimas
- Atraminio rėmo konstrukcijos modeliavimas
- Elementų paslėpimas
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 1 dalis
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 2 dalis
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 3 dalis
- Kolonos ir pagrindo sujungimo mazgas – 4 dalis
- Kolonos ir sijos sujungimo mazgas – 1 dalis
- Kolonos ir sijos sujungimo mazgas – 2 dalis
- Paprastas sujungimo mazgų kopijavimas
- Mazgų kopijų sudarymas surištoje grupėje
- Mazgų konteinerių atvaizdavimas ir paslėpimas
- Mazgų paprastų kopijų redagavimas
- Mazgų surištoje grupėje redagavimas
- Dviejų sijų sujungimo mazgo sudarymas – 1 dalis
- Dviejų sijų sujungimo mazgo sudarymas – 2 dalis
- Ašių tinklo redagavimas
- Klaidų ir susikirtimų paieška
- Elementų kopijavimas pagal ašis
- Darbas su projekto naršykle ir lygių sudarymas
- Darbas su kolonomis
- Sijų išdėstymas pasirinktame lygyje – 1 dalis
- Sijų išdėstymas pasirinktame lygyje – 2 dalis
- Atributų priskyrimas elementams

2 Skyrius. Advanced modeling
- Darbas su elementų grupėmis
- Modelio mazgo vaizdo sudarymas
- Modelio vaizdo sudarymas ašyje
- Ilginių sudarymas
- Ilginių veidrodinės kopijos sudarymas
- Dviejų ilginių ir sijos sujungimo mazgo sudarymas
- Ilginio ir sijos sujungimo mazgo sudarymas
- Ilginio ir sijos sujungimo mazgo kopijavimas grupėje
- Dviejų ilginių ir sijos sujungimo mazgo kopijavimas grupėje
- Profiliuotų lakštų sudarymas – 1 dalis
- Profiliuotų lakštų sudarymas – 2 dalis
- Papildomų sijų pridėjimas į konstrukciją
- Ryšių sudarymas
- Ryšių redagavimas
- Ryšio ir kolonos mazgo sudarymas
- Ryšio ir kolonos mazgo redagavimas
- 4-ių ryšių sujungimo mazgo sudarymas
- Šablono pasirinkimas savo sujungimo mazgo sudarymui
- Kolonos ir sijos sujungimo mazgo sudarymas ir redagavimas
- Standumo plokštelės pridėjimas mazgo atraminiam profiliui
- Standumo plokštelės pridėjimas sijai
- Sujungimo varžtų išdėstymas mazge
- Savo sukurto sujungimo mazgo išsaugojimas bibliotekoje
- Sukurto sujungimo mazgo panaudojimas modelyje

3 Skyrius. Metaliniai laiptai ir turėklai
- Metalinių laiptų sudarymas – 1 dalis
- Metalinių laiptų sudarymas – 2 dalis
- Laiptų redagavimas – 1 dalis
- Laiptų redagavimas – 2 dalis
- Apatinės aikštelės ir laiptasijos sujungimo mazgas
- Viršutinės aikštelės ir sijos sujungimo mazgas
- Laiptų aikštelės sujungimo mazgo redagavimas – 1 dalis
- Laiptų aikštelės sujungimo mazgo redagavimas – 2 dalis
- Turėklai – 1 dalis
- Turėklai – 2 dalis
- Turėklai – 3 dalis
- Metalinių kopėčių sudarymas
- Metalinių kopėčių redagavimas

4 Skyrius. Dokumentacija
- Elementų numeravimas
- Darbas su naršykle "Model Browser"
- Projekto nustatymai „Project Settings“
- Atskirų elementų brėžinių sudarymas
- Drawing Style Manager
- Fasado vaizdo brėžinio sudarymas
- Modelio vaizdo įkėlimas į egzistuojantį brėžinio lapą
- Mazgų brėžinių sudarymas, panaudojant mazgų kameras
- Elementų gamyklinio surinkimo brėžinių sudarymas (KMD)