Informacinis projektavimas

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje Autodesk Revit.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

Visi mokymo kursų klausytojai nemokamai gauna mūsų paruoštų specializuotų šablonų seriją, skirtą darbui su Autodesk Revit.

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

Visi akivaizdinių mokymo kursų klausytojai nuo pirmosios pamokos mūsų mokymo centre gaus prieigą prie nuotolinių online mokymų ir mokymo medžiagos debesyje KOGRA-360.

Akivaizdiniai mokymo kursai ir nuotoliniai mokymai debesyje yra pilnai sinchronizuoti.

Tai leis mūsų mokiniams, išklausiusiems kursą mokymo klasėje, pakartoti ir sustiprinti įgytas žinias bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie interneto - namie, kavinėje, atostogaujant, darbe ...

Debesyje jūs galėsite ne tik pakartotinai, ramiai ir apgalvotai peržiūrėti akivaizdiniuose mokymo kursuose išklausytas pamokas, bet ir pasitikrinti įgytas žinias, atsakydami į specialiai parengtų testų klausimus.

Be to, jūs turėsite galimybę nuotoliniu būdu susisiekti su dėstytoju, užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti į juos išsamius atsakymus.

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas

Mokymo kurso trukmė: 3 dienos – 18 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Mokymo kurso metu Jūs susipažinsite su įvairiais vandentiekio ir kanalizacijos sistemų  projektavimo ir vamzdžių išvedžiojimo būdais.

Sėkmingam vandentiekio ir kanalizacijos sistemų projektavimui programoje Revit labai svarbu pasirinkti tinkamą šabloną. Kurso metu Jūs ne tik išmoksite pasirinkti reikiamą šabloną, bet ir koreguoti jį arba susikurti naują reikalingą šabloną.

Programa Revit skirta kolektyviniam darbui, todėl kuriant projektą labai svarbu išlaikyti ryšį tarp architekto ir inžinieriaus. Kurso metu Jūs išmoksite teisingai įsikelti į savo projektą architektūrinį modelį, išgauti iš jo reikalingą informaciją ir panaudoti ją savo darbe.

Jūs išmoksite kurti savo vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, sureguliuoti sistemų vamzdžių parametrus, redaguoti vamzdžių sujungimo mazgus, pridėti į sistemą aksesuarus. Taip pat išmoksite dirbti su keliomis sistemomis vienu metu, kopijuoti sistemos elementus per aukštus, sujungti sistemų vertikalius vamzdžius, prijungti prie sistemos reikalingus mechaninius įrengimus, pvz. vandens šildytuvą, ir t.t.

Darbo proceso metu projektuojamose vamzdžių sistemose gali susidaryti spragos arba likti neprijungtų elementų. Jūs sužinosite kaip programoje Revit greitai patikrinti sistemos vientisumą ir, esant reikalui, ištaisyti klaidas.

 

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

1. Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
Pagrindinės sąvokos
- Matavimo vienetų nustatymas
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Vamzdžių braižymo tvarka
- Lygiagrečių vamzdžių kūrimas
- Vamzdžio imitatorius
- Vamzdžių izoliacijos sudarymas
- Vamzdžių susikirtimai
- Sistemos sąvoka
Projekto pradžia
- Šablono pasirinkimas
- Ryšys tarp architekto ir inžinieriaus
- Lygių kopijavimas iš prijungto failo
- 3D vaizdo ribos
- Matomumo parametrai prijungtame faile

2. Inžinerinis modelis
- Orientacija pagal pasaulio šalis
- Erdvės sudarymas
- Erdvių pervadinimas
- Zonos
- Zonos parametrai
- Pastato parametrai
- Analitinių konstrukcijų savybės
- Analitinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai (U)
- Erdvių naudojimo tipo nustatymas
- Erdvių inžineriniai parametrai
- Erdvių apimčių skaičiavimas ir atvaizdavimas
- Žmonių skaičius erdvėje
- Šaldymo ir šildymo apkrovų skaičiavimas
- Skaičiavimų rezultatai
- Darbas su skaičiavimo rezultatais
- Erdvių spalvinė legenda
- Energijos suvartojimo skaičiavimas, naudojant pastato elementus
- Analizės rezultatai

3. Vandentiekis ir kanalizacija
Tualeto projektavimas "Zonoje A" pirmame aukšte
- Vaizdo ribos. Apkirpta zona
- Santechninės įrangos išdėstymas projekte
- Architektūrinio modelio matomumo išjungimas
- Vartotojiškos sanitarinės sistemos sudarymas
- Kanalizacijos sistemos vamzdžių parametrų nustatymas
- Vamzdžių padėties sureguliavimas
- Kanalizacijos vamzdžių išdėstymas
- Kanalizacijos sistemos redagavimas
- Aksesuarų pridėjimas į kanalizacijos sistemą
Šalto vandens tiekimo sistemos projektavimas
- Savo vandentiekio sistemų sudarymas
- Vamzdžių parametrų nustatymas
- Šalto vandens tiekimo sistemos sudarymas
- Vamzdžių aukščio padėties keitimas
- Pisuaro prijungimas prie vandens tiekimo sistemos
- Sistemos redagavimas
- Aklinimo armatūros pridėjimas
Karšto vandens tiekimo sistemos projektavimas
- Savo vandentiekio sistemos sudarymas
- Karšto vandens tiekimo sistemos sudarymas
- Sistemos redagavimas. Vertikalaus stovo braižymas
- Sistemų vamzdžių padėties koregavimas
- Sistemų redagavimas
Visų sistemų "Zonoje A" sujungimas
- Sistemos elementų kopijavimas per aukštus
- Sistemų vertikalių vamzdžių sujungimas
- Vandens šildytuvo įkėlimas į projektą
- Vandens šildytuvo prijungimas
- Galutinis vamzdyno redagavimas
- Sistemos spragų ir neprijungtų galų tikrinimas
- Siurblio prijungimas prie šalto vandens sistemos
- Paslėptų elementų atvaizdavimas
Tualeto projektavimas "Zonoje B"
- Kanalizacija. Pradžia
- Kanalizacija. Įrengimų kopijavimas iš prijungto projekto
- Kanalizacija. Sistemų sudarymas
- Kanalizacija. Redagavimas – alkūnė-trišakis
- Karšto vandens tiekimo vamzdžių sistemos sudarymas
- Karšto vandens vamzdžių redagavimas
- Šalto vandens vamzdžių sudarymas
- Sistemų kopijavimas į kitą aukštą
- Vandens šildytuvo prijungimas

5. Dokumentacija
- Spalvinės legendos matomumo išjungimas
- Išmatavimo linijų išdėstymas
- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Ortakių etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane
- Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel
- Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

 

ŠVOK sistemų projektavimas

Mokymo kurso trukmė: 4 dienos – 24 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Šio mokymo kurso tikslas - išmokti maksimaliai išnaudoti visas programos Autodesk Revit galimybes, projektuojant ŠVOK sistemas. Kurso metu Jūs susipažinsite su įvairiais inžinerinių sistemų projektavimo būdais, su inžinerinių tinklų elementų pagrindinėmis sąvokomis ir jų braižymo tvarka.

Jūs išmoksite programos Revit priemonių pagalba išdėstyti projekte oro terminalus bei mechaninius oro cirkuliacijos įrenginius ir sujungti sistemų komponentus ortakiais, tokiu būdu sukuriant reikalingas ŠVOK sistemas.

Šis kursas padės Jums sužinoti, kaip teisingai pradėti projektą programoje Revit: pasirinkti tinkamą šabloną ir atlikti reikalingus programos nustatymus.

Kurso metu Jūs išmoksite teisingai įsikelti į savo projektą architektūrinį modelį, išgauti iš jo reikalingą informaciją ir panaudoti ją savo darbe. Jūs išmoksite sukurti pastato analitinį modelį, dirbti su erdvėmis ir zonomis, atlikti šildymo ir aušinimo apkrovų skaičiavimus ir pastato energijos suvartojimo analizę.

 

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

1. Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
Pagrindinės sąvokos
- Matavimo vienetų nustatymas
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Ortakių braižymo tvarka
- Montavimo armatūra ir atšakos
- Ortakio imitatorius
- Ortakių susikirtimai
- Sistemos sąvoka
Projekto pradžia
- Šablono pasirinkimas
- Ryšys tarp architekto ir inžinieriaus
- Lygių kopijavimas iš prijungto failo
- 3D vaizdo ribos
- Matomumo parametrai prijungtame faile

2. Inžinerinis modelis
- Orientacija pagal pasaulio šalis
- Erdvės sudarymas
- Erdvių pervadinimas
- Zonos
- Zonos parametrai
- Pastato parametrai
- Analitinių konstrukcijų savybės
- Analitinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai (U)
- Erdvių naudojimo tipo nustatymas
- Erdvių inžineriniai parametrai
- Erdvių apimčių skaičiavimas ir atvaizdavimas
- Žmonių skaičius erdvėje
- Šaldymo ir šildymo apkrovų skaičiavimas
- Skaičiavimų rezultatai
- Darbas su skaičiavimo rezultatais
- Erdvių spalvinė legenda
- Energijos suvartojimo skaičiavimas, naudojant pastato elementus
- Analizės rezultatai

4. Šildymas ir vėdinimas
Šildymo sistemos projektavimas
- Projektavimo zona
- Vartotojiškos šildymo sistemos sudarymas
- Radiatoriaus įkėlimas į projektą
- Radiatoriaus prijungimas prie sistemos
- Radiatorius. Surinkimo sudarymas
- Radiatorių kopijavimas ir sujungimas
- Elementų kopijavimas per aukštus
- Prijungimas prie boilerio
- Aksesuarų išdėstymas
Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos projektavimas
- Vaizdo sudarymas ir sureguliavimas
- Savo sistemos sudarymas
- Ortakio padėties sureguliavimas
- Oro recirkuliacijos sistemos ortakių išdėstymas
- Tipo priskyrimas sistemai
- Oro terminalų „Flow“ reikšmių nustatymas
- Oro terminalų šeimų pervadinimas
- Ortakių nustatymai
- Įrengimo su kintančiu oro tūriu prijungimas
- Oro tiekimo sistemos ortakių išdėstymas
- Papildomų oro terminalų prijungimas
- Ortakių skerspjūvių skaičiavimas
- Priešgaisrinės sklendės pridėjimas į sistemą
- Ortakio izoliacijos sudarymas
- Ortakių sistemų patikrinimas
- Ortakių legendos sudarymas
- Darbas su „Systems Browser“ lentelėmis
- Atvirų jungčių patikrinimas
- Ortakių sistemų kopijavimas per aukštus
- Ataskaita apie slėgio kritimą ortakių sistemose
- Darbas su gamintojų duomenų bazėmis

5. Dokumentacija
- Spalvinės legendos matomumo išjungimas
- Išmatavimo linijų išdėstymas
- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Ortakių etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane
- Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel
- Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

Elektros energijos tiekimo ir apšvietimo sistemų projektavimas

Mokymo kurso trukmė: 3 dienos – 18 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

Nuotoliniai online mokymai

Autodesk Revit nuotoliniai online mokymai

 

Autodesk Revit nuotoliniai online mokymai - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems Autodesk mokymo kursams ir skirta darbui su Autodesk Revit programine įranga.

 

Visi akivaizdinių mokymo kursų klausytojai nuo pirmosios pamokos mūsų mokymo centre gaus prieigą prie nuotolinių online mokymų ir mokymo medžiagos debesų servise KOGRA-360.

Tai leis mūsų mokiniams, išklausiusiems kursą mokymo klasėje, pakartoti ir sustiprinti įgytas žinias bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie interneto - namie, kavinėje, atostogaujant, darbe ...

Debesyje jūs galėsite ne tik pakartotinai, ramiai ir apgalvotai peržiūrėti akivaizdiniuose mokymo kursuose išklausytas pamokas, bet ir pasitikrinti įgytas žinias, atsakydami į specialiai parengtų testų klausimus.

Be to, jūs turėsite galimybę nuotoliniu būdu susisiekti su dėstytoju, užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti į juos išsamius atsakymus.

Ši medžiaga kelis kartus padidina mokymo kursų efetyvumą ir veiksmingumą. Iš viso mokymo kurso metodinę medžiagą sudaro 230 lietuviškai įgarsintų video pamokų ir kiekvienos pamokos tekstinis aprašymas.

Šiai dienai – tai didžiausios apimties sistematizuota tematinė medžiaga, skirta statybinių konstrukcijų projektuotojams įsisavinti programą Revit.

Debesų servise KOGRA-360 Jūs rasite visas temas, kurios buvo išdėstytos mokymo kursų metu, ir dar papildomas temas, kurios nebuvo paliestos kursų metu dėl laiko stokos.

Pamokos išskaidytos mažomis temomis ir sugrupuotos pagal teminius skyrius.

Video pamokos įgarsintos lietuvių kalba. Mokymo proceso metu dėstytojas nurodo ir įvardija kiekvieną mygtuką, kurį reikia paspausti, instrumentų juostą, kurioje jis yra, ir kiekvieną atliekamą operaciją. Viskas, ką sako dėstytojas, pažodžiui pateikta raštu atitinkamoje temoje ir tai galima perskaityti.

Šiai dienai – tai didžiausios apimties sistematizuota tematinė medžiaga, skirta vidaus inžinerinių tinklų projektuotojams savarankiškai įsisavinti programą Revit.

Video įrašą galima bet kuriuo momentu sustabdyti, atsukti atgal ar pakartoti. Video pamokų vaizdo kokybė yra labai aukšta, jas galima žiūrėti fiksuota rezoliucija arba per visą ekraną.

Kuriant vaizdo pamokas, didelis dėmesys buvo skiriamas garso kokybei. Visų video įrašų garsas yra švarus ir aiškus.

Debesų servise KOGRA-360, be mokymo medžiagos, yra įrašyti visi šablonai, reikalingi mokymams, pratimų pavyzdžių failai, naudojami mokymosi procese, o taip pat Revit šeimų katalogai.

Skaitykite, žiūrėkite, klausykite.

Pakartokite mokymo kursą namuose bet kuriuo Jums patogiu laiku.