Mokymo kurso apžvalga

 

    Autodesk Inventor. Mokymo kurso planas. PDF

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje Autodesk Inventor.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Mokymo kurso trukmė: 5 dienos – 30 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Mūsų klientai gali gauti prieigą prie Virtualaus Mokymo Centro ir naudotis metodine mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi.

 

Mokymo kurso temos

 

Pagrindinės mokymo temos:

 

Užsiėmimas 1.

Darbo su programa Autodesk Inventor ypatumai.

Programos Autodesk Inventor interfeisas. Vartotojiškas interfeisas. Trimatė Autodesk Inventor erdvė. Koordinačių sistema. Valdymas – navigacijos mygtukai. Objektų išdėstymas. Priemonių juostos «Standartinė detalė» interfeisas. Eskizo sąvoka. Geometrinio objekto sąvoka. Pagrindinės geometrinių objektų savybės. Objektų grafiniai komponentai. Sudėtingų detalių išdėstymas. Objektų masyvų kūrimas. Objektų kopijavimas. Komandos sukurti masyvą (Create Array) naudojimas. Objektų ir pagalbinių objektų veidrodinių atspindžių kūrimas. Objektų pasirinkimas, paslėpimas ir rodymas. Išlyginimo technologija. Pririšimai. Pagalbinių objektų naudojimas. Darbas su detalės brėžiniais. Brėžinių importas/eksportas.

 

Užduotis 1. Eskizo kūrimas ir darbas su juo.
Užduotis 2. Trimačio objekto sukūrimas.
Užduotis 3. Tikslus objektų sukūrimas ir išdėstymas erdvėje.
Užduotis 4. Darbas su detalės brėžiniu.

 

Užsiėmimas 2.

Gaminių iš lakštinio metalo projektavimas. Priemonių juostos «Lakštinis metalas» interfeisas. Susipažinimas su komandomis ir instrumentais. Tikslaus piešimo priemonės. Įvedimas iš klaviatūros. Matavimo vienetai. Planų naudojimas. Išlyginimo technologija. Pririšimai. Perforavimas. Briaunų prailginimas ir redagavimas. Detalės briaunų valcavimas. Lenktinių detalių pagal nustatytą kontūrą kūrimas. Pagalbinių objektų naudojimas. Objektų pasirinkimas. Detalių iš lakštinio metalo išklotinės.

 

Užduotis 1. Modelio iš lakštinio metalo kūrimas.
Užduotis 2. Detalės išklotinės gavimas.
Užduotis 3. Darbas su detalės brėžiniu.

 

Užsiėmimas 3.

Priemonių juostos «Surinkimas» interfeisas. Surinkimo sąvoka. Importas į gatavų detalių surinkimą. Importas į papildomų mazgų surinkimą. Veidrodinis detalių ir papildomų surinkimų atspindys surinkime. Detalių modifikacija. Detalių kūrimas tiesiogiai surinkime. Tikslus detalių pozicijonavimas. Adaptavimo sąvoka. Detalių keitimas surinkime. Surinkimo priklausomybės sąvoka. Darbas su standartinėmis bibliotekomis. Standartinės bibliotekos elementų parametrų keitimas. Surinkimo operacijos. Surinkimo korekcijos patikrinimas. Darbas su surinkimo brėžiniais. Specifikacijos gavimas.

 

Užduotis 1. Surinkimo sukūrimas.
Užduotis 2. Detalės sukūrimas surinkime, pririšant ją prie esamos geometrijos.
Užduotis 3. Surinkimo veikimo patikrinimas.
Užduotis 4. Techninės dokumentacijos gavimas.

 

Užsiėmimas 4.

Gaminių iš lakštinio metalo ir metalinių profilių projektavimas. Sujungimo tipai – varžtai, suvirinimas, kernavimas ir kt. Priemonių juostos «Suvirinimas» interfeisas. Detalių paruošimas suvirinimui. Suvirinimo paviršių apdirbimas. Suvirinimo siūlių parametrai. Suvirinimo siūlių apdirbimas. Gaminių iš metalinių vamzdžių projektavimas. Elementų plastmasės projektavimas. Liejimo formų projektavimas. Brėžiniai. Specifikacijos. Darbas su medžiagų katalogu. Nuosavų medžiagų bibliotekų kūrimas.

 

Užduotis 1. Gaminio iš lakštinio metalo kūrimas.
Užduotis 2. Gaminio iš profilinio ir lakštinio metalo kūrimas.
Užduotis 3. Gaminio iš lenkto vamzdžio kūrimas.
Užduotis 4. Sudėtingų mechanizmų projektavimas.
Užduotis 5. Suvirinimo elementų projektavimas.
Užduotis 6. Televizoriaus panelės iš plastmasės kūrimas.
Užduotis 7. Brėžinių sudarymas.

 

Užsiėmimas 5.

Priemonių juostos «Prezentacija» interfeisas. Gaminio surinkimo prezentacijos kūrimas. Komandos. Kameros. Apšvietimas. Vizualizacija. Programos Autodesk Inventor specifinės galimybės. Nuosavų šablonų ir nustatymų kūrimas.

 

Užduotis 1. Mechanizmo surinkimo prezentacijos kūrimas.
Užduotis 2. Kameros, šviestuvų ir scenos vizualizacijos nustatymas.
Užduotis 3. Nuosavų šablonų automatiniam dokumentacijos lietuvių kalba gavimui sukūrimas.

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal, turintis ne tik sertifikatą, patvirtinantį programos Autodesk Inventor žinias, bet ir žemiau išvardintus Autodesk Professional sertifikatus:

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Nuotoliniai online mokymai

 

Autodesk Inventor nuotoliniai online mokymai

Nuotoliniai online mokymai - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems Autodesk mokymo kursams ir skirta darbui su Autodesk Inventor programine įranga.

Visi akivaizdinių mokymo kursų klausytojai nuo pirmosios pamokos mūsų mokymo centre gaus prieigą prie nuotolinių online mokymų ir mokymo medžiagos debesų servise KOGRA-360.

Tai leis mūsų mokiniams, išklausiusiems kursą mokymo klasėje, pakartoti ir sustiprinti įgytas žinias bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie interneto - namie, kavinėje, atostogaujant, darbe ...

Debesyje jūs galėsite ne tik pakartotinai, ramiai ir apgalvotai peržiūrėti akivaizdiniuose mokymo kursuose išklausytas pamokas, bet ir pasitikrinti įgytas žinias, atsakydami į specialiai parengtų testų klausimus.

Be to, jūs turėsite galimybę nuotoliniu būdu susisiekti su dėstytoju, užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti į juos išsamius atsakymus.

Ši medžiaga kelis kartus padidina mokymo kursų efetyvumą ir veiksmingumą. Iš viso mokymo kurso metodinę medžiagą sudaro 110 lietuviškai įgarsintų video pamokų ir kiekvienos pamokos tekstinis aprašymas.

Debesų servise KOGRA-360 Jūs rasite visas temas, kurios buvo išdėstytos mokymo kursų metu, ir dar papildomas temas, kurios nebuvo paliestos kursų metu dėl laiko stokos.

Pamokos išskaidytos mažomis temomis ir sugrupuotos pagal teminius skyrius.

Video pamokos įgarsintos lietuvių kalba. Mokymo proceso metu dėstytojas nurodo ir įvardija kiekvieną mygtuką, kurį reikia paspausti, instrumentų juostą, kurioje jis yra, ir kiekvieną atliekamą operaciją. Viskas, ką sako dėstytojas, pažodžiui pateikta raštu atitinkamoje temoje ir tai galima perskaityti.

Klausytojas tarsi vėl sugrįžta į mūsų mokymo klasę.

Video įrašą galima bet kuriuo momentu sustabdyti, atsukti atgal ar pakartoti. Video pamokų vaizdo kokybė yra labai aukšta, jas galima žiūrėti fiksuota rezoliucija arba per visą ekraną.

Kuriant vaizdo pamokas, didelis dėmesys buvo skiriamas garso kokybei. Visų video įrašų garsas yra švarus ir aiškus.

Debesų servise KOGRA-360, be mokymo medžiagos, yra reikalingi mokymams, pratimų pavyzdžių failai, naudojami mokymosi procese.

Skaitykite, žiūrėkite, klausykite. Pakartokite mokymo kursą namuose bet kuriuo Jums patogiu laiku.