Mokymo kurso apžvalga

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje Autodesk Revit.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Jūs išmoksite kurti bet kokio sudėtingumo konstrukcijos erdvinį ir analitinį modelį, priskirti jam medžiagas su fiziniais parametrais, atlikti gelžbetoninių konstrukcijų armavimą, paruošti konstrukcijų analizės apskaičiavimo schemą, užduoti apkrovas, atlikti analizę ir gauti jos rezultatus diagramų, grafikų bei lentelių forma, ir galų gale gauti reikiamą projektinę dokumentaciją.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Mokymo kurso trukmė: 5 dienos – 30 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Visi mokymo kursų klausytojai nemokamai gauna mūsų paruoštų specializuotų šablonų seriją, skirtą darbui su Autodesk Revit.

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

Visi akivaizdinių mokymo kursų klausytojai nuo pirmosios pamokos mūsų mokymo centre gaus prieigą prie nuotolinių online mokymų ir mokymo medžiagos debesyje KOGRA-360.

Akivaizdiniai mokymo kursai ir nuotoliniai mokymai debesyje yra pilnai sinchronizuoti.

Tai leis mūsų mokiniams, išklausiusiems kursą mokymo klasėje, pakartoti ir sustiprinti įgytas žinias bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie interneto - namie, kavinėje, atostogaujant, darbe ...

Debesyje jūs galėsite ne tik pakartotinai, ramiai ir apgalvotai peržiūrėti akivaizdiniuose mokymo kursuose išklausytas pamokas, bet ir pasitikrinti įgytas žinias, atsakydami į specialiai parengtų testų klausimus.

Be to, jūs turėsite galimybę nuotoliniu būdu susisiekti su dėstytoju, užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti į juos išsamius atsakymus.

 

Mokymo kurso temos

Gelžbetoninės konstrukcijos ir armavimas

Kurso metu ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui.

Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Kurso metu Jūs išmoksite kurti sudėtingą gelžbetoninės konstrukcijos modelį ir atlikti gelžbetoninių konstrukcijų armavimą.

Jūs išmoksite nustatyti armavimo parametrus, priskirti apsauginį sluoksnį visam elementui arba atskiram elemento paviršiui, tinkamai išdėstyti skersinius ir išilginius armatūros strypus ir, esant reikalui, pakeisti armatūros strypų pririšimą prie apsauginio sluoksnio.

Jūs susipažinsite su įvairiais konstrukcijų armavimo metodais – tai armavimas atskirais strypais, braižant armatūros eskizą vienoje plokštumoje ar keliose skirtingose plokštumose, ploto armavimas gamykliniais armatūros tinklais, trajektorijos armavimas, kintamo skerspjūvio perdangos armavimas ir kt.

Taip pat Jūs išmoksite pasirinkti armatūros strypų rinkinio atvaizdavimo modelyje būdą, pridėti matmenis, anotacijas ir kitą reikalingą informaciją.

Metalo konstrukcijos

Kurso metu Jūs išmoksite kurti ne tik standartinius metalinių statybinių konstrukcijų elementus, bet ir sudėtingus nestandartinius elementus, tokius kaip lenktos sijos, nuožulnios sijos, kintamo skerspjūvio kolonos bei sijos, sudėtingos santvaros ir kt.

Kurso metu ypatingas dėmesys skiriamas įvairių metalo konstrukcijos elementų mazgų sudarymui ir varžtinių ar suvirintų sujungimų generavimui.

Panaudojant visas programos Revit galimybes Jūs išmoksite sudaryti specialius vaizdus – mazgų ir sujungimų 3D vaizdus, perkeltus ir detalizuotus vaizdus.

Taip pat išmoksite sudaryti tekstinius paaiškinimus, pridėti matmenis, anotacijas ir įkelti vaizdus į brėžinius.

Be to, Jūs išmoksite programos Revit instrumentų pagalba kurti nestandartinių elementų, tokių kaip kintamo skerspjūvio kolonų ar sijų šeimas (Family).

Apkrovos ir analizė

Kurso metu Jūs išmoksite ne tik kurti fizinį konstrukcijos modelį, bet ir dirbti su analitiniu konstrukcijos modeliu, redaguoti jo mazgus, išlaisvinti ryšius elemento galuose ar sudaryti standžiuosius ryšius tarp analitinio modelio elementų bei patikrinti analitinio modelio vientisumą.

Taip pat išmoksite dirbti su apkrovomis - pasirinkti reikalingas apkrovas ar apkrovų kombinacijas, nustatyti apkrovos veikimo kryptį ir dydį, priskirti ją analitiniam konstrukcijos modeliui (tame tarpe ir nuožulniam elementui) ir kiekvienai apkrovai sudaryti savo simbolį.

Taip pat Jūs išmoksite paruošti konstrukcijos analizės apskaičiavimo schemą, atlikti analizę ir gauti jos rezultatus diagramų, grafikų bei lentelių forma.

Visa tai galima įtraukti į projektinę dokumentaciją.

Dokumentacija

Kurso metu Jūs sužinosite, kaip sudaryti ir įforminti projekto dokumentaciją: sudaryti brėžinių lapus, sukurti kampinį štampą, įkelti vaizdus į lapus, patalpinti matmenų linijas ir etiketes, sudaryti specifikacijas, eksportuoti projektą į kitas programas ir kt.

Mokymo kurso tikslas - programos Autodesk Revit pagrindinių galimybių praktinis įsisavinimas.

Mokymo kurso pagrindinės užduotys:

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
- Šablono pasirinkimas
- Matavimo vienetų nustatymas
Modelio komponavimas
- Lygiai
- Ašių tinklo sudarymas
- Ašių tinklo redagavimas
- Ašių tinklo anotacijos
Projekto geografinė padėtis ir orientacija
- Projekto geografinės padėties nustatymas
- Vaizdo orientavimas pagal tikrą šiaurę
- Projekto pasukimas į projektinę šiaurę

Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas
Laikančiosios sienos
- Sienų tipai
- Sienų pasirinkimas iš sąrašo
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Priklausomybės ir matmenys
- Daugiasluoksnės sienos. Sienų savybės
- Aplenkimas sluoksniais
- Medžiagos. Fizinių savybių priskyrimas medžiagoms
- Sienų sujungimų konfigūracijos pakeitimas
- Automatinio sienų sujungimo išjungimas
- Sienos padalinimas į detales (Creat Parts)
Pamatai
- Atskiri pamatai
- Pamatų pririšimas prie ašių tinklo
- Juostiniai pamatai
- Juostinių pamatų redagavimas
- Juostiniai pamatai po durimis ir langais
- Pamatinės plokštės
Laikančiosios kolonos
- Nešančių kolonų išdėstymas
- Nešančių kolonų išdėstymas architektūrinių viduje
- Pasviros kolonos
- Laikančiosios kolonos fizinio modelio savybės
- Laikančiosios kolonos analitinio modelio savybės
- Momentų simbolių atvaizdavimas
Laikančiosios sijos
- Sijų išdėstymas pagal ašis
- Lenktų sijų sudarymas
- Laikančiosios sijos fizinio modelio savybės
- Laikančiosios sijos analitinio modelio savybės
- Momentų simbolių atvaizdavimas
- Nuožulnių sijų modeliavimas
- Sijų sujungimai ir jų redagavimas
- Sijų sujungimas ir apipjovimas
- Vertikalus sijų išdėstymas
- Sijų žymėjimas
Sijų sistemos
- Sijų sistemos sudarymas ir redagavimas
- Kreipiančiosios sijos nurodymas
- Sijų sistemos nuožulnioje plokštumoje
- Sijų sistemos kraštinių redagavimas
- Sijų sistemos pašalinimas
Ryšiai
- Framing Elevation vaizdo sudarymas
- Pagalbinių plokštumų sudarymas
- Ryšių sudarymas
Fermos (Santvaros)
- Fermos sudarymas
- Fermos savybės
- Fermos prijungimas prie stogo ir perdangos
- Fermos profilio redagavimas
Perdangos
- Perdangos sudarymas
- Konsolės sudarymas perdangoje
- Angos sudarymas perdangoje
- Angos analitiniame modelyje
- Perdangos briaunų stiprinimas
- Nuožulnios perdangos
- Perdangų redagavimo instrumentai
- Kintamo skerspjūvio perdangos
- Daugiasluoksnės perdangos
Angos
- Angos išpjovimas sienoje
- Angos išpjovimas perdangoje
- Kiaurymių išpjovimas nešančiose kolonose

Metalo konstrukcijos
Regioniniai nustatymai
- Skerspjūvių, armatūros strypų ir medžiagų įkėlimas
Modelio komponavimas
- Šablono pasirinkimas
- Lygių sudarymas
- Ašių tinklo sudarymas
Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas
- Atskirų pamatų išdėstymas po kolonomis
- Kolonų išdėstymas ašių linijų susikirtimo taškuose
- Sijų išdėstymas pagal ašių linijas
- Sijos pradžios ir galo taško pakeitimas
- Elementų grafinio atvaizdavimo nustatymai
- Elementų kopijavimas per aukštus
- Kolonos savybių redagavimas
- Naujo vaizdo sudarymas (Framing Elevation)
- Nuožulnių sijų sudarymas ir kopijavimas
- Sijų sistemos sudarymas
- Sijų grafinis atvaizdavimas projekte
- Sijų sistemos sudarymas nuožulnioje plokštumoje
- Kolonų prijungimas prie nuožulnių sijų
- Ryšiai
- Kolizijų pašalinimas
- 2D/3D mazgų sudarymas
Laikančiųjų konstrukcijų sujungimas
- Sujungimų nustatymai
- Kolonos ir pagrindo tvirtinimo mazgo sudarymas
- Sujungimo "kolona-pagrindas" kopijavimas
- Sijų sujungimas "Splice Joint"
- Tvirtinimo „kolona-sija“ sudarymas
- Sujungimo „kolona-sija“ kopijavimas
- Sujungimas "sija-kolona-sija" Through Plate
- Sujungimas "sija-sija" Clip angle
- Sujungimas "Tube connection with sandwich plates"
Specialūs vaizdai
- 3D mazgas
- Perkelti vaizdai
- Graphical Column Schedule sudarymas

Gelžbetoninės konstrukcijos
Surenkamas gelžbetonis
- Ašių ir lygių sudarymas
- Gelžbetoninių kolonų išdėstymas
- Pamatų išdėstymas
- Denginio sijos
- Skersinės denginio sijos
- Fachverko kolonos ir jų pamatai
- Pamatinės sijos
- Pokraninės sijos
- Gelžbetoninės denginio plokštės
- Išorinės sienos
- Vartai
- Juostinis įstiklinimas
- Grindys
- Nuogrinda
- Stogas
- Pastato zonos
- Pamatų ir pamatinių sijų planas
- Kolonų ir pokraninių sijų planas
- Stogo planas
- Fasadų vaizdai
- Detalizacijos vaizdai

Monolitinis gelžbetonis
- Monolitinio gelžbetonio konstrukcijos sudarymo praktinis darbas

Armavimas
- Armavimo parametrai
- Apsauginio sluoksnio priskyrimas elementui
- Vaizdų paruošimas armavimui
- Armatūros skersinių strypų išdėstymas
- Armatūros strypų išdėstymo plokštumos
- Pririšimas prie apsauginio sluoksnio
- Armatūros strypo eskizo sudarymas
- Armatūros keliose plokštumose eskizo sudarymas
- Pamato armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Surinkimų sudarymai
- Surinkimų brėžiniai
- Surinkimų redagavimas
- Armatūros strypų rinkinio išdėstymas
- Kolonos armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Sijos armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Kintamo skerspjūvio perdangos armavimas
- Armatūros strypų rinkinio atvaizdavimas modelyje
- Armatūros strypo prailginimas
- Perdangos plokštės ploto armavimas
- Trajektorijos armavimas
- Ploto armavimas gamykliniais armatūros tinklais
- Armavimas atskirais gamykliniais armatūros tinklais

Apkrovos ir analizė
- Apkrovų parametrų nustatymas
- Vaizdo šablonai

Laikančiųjų konstrukcijų analitinis modelis
- Analitinio modelio išlyginimas
- Analitinio modelio projekcija
- Analitinio modelio redagavimas
- Analitinio modelio mazgai „Node“
- Ryšio išlaisvinimas elemento galuose
- Standieji ryšiai
- Standieji ryšiai tarp sienų

Apkrovos
- Apkrovos priskyrimas
- Apkrovos sudarymas pagal analitinį modelį
- Apkrovos priskyrimas nuožulniam elementui
- Apkrovos intensyvumas nuožulnioje projekcijoje
- Apkrovų simboliai
Kraštinės sąlygos
- Kraštinių sąlygų priskyrimas
- Kraštinių sąlygų būklės simboliai
Analitinio modelio patikrinimas
- Elementų atramų patikrinimas
- Analitinio modelio vientisumo patikrinimas

Dokumentacija
Išmatavimo linijų išdėstymas
- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Elementų etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane
Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel
Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal, turintis ne tik sertifikatą, patvirtinantį programos Autodesk Revit žinias, bet ir žemiau išvardintus Autodesk Professional sertifikatus:

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Nuotoliniai online mokymai

Autodesk Revit nuotoliniai online mokymai

Nuotoliniai online mokymai - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems Autodesk mokymo kursams ir skirta darbui su Autodesk Revit programine įranga.

Visi akivaizdinių mokymo kursų klausytojai nuo pirmosios pamokos mūsų mokymo centre gaus prieigą prie nuotolinių online mokymų ir mokymo medžiagos debesų servise KOGRA-360.

Tai leis mūsų mokiniams, išklausiusiems kursą mokymo klasėje, pakartoti ir sustiprinti įgytas žinias bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie interneto - namie, kavinėje, atostogaujant, darbe ...

Debesyje jūs galėsite ne tik pakartotinai, ramiai ir apgalvotai peržiūrėti akivaizdiniuose mokymo kursuose išklausytas pamokas, bet ir pasitikrinti įgytas žinias, atsakydami į specialiai parengtų testų klausimus.

Be to, jūs turėsite galimybę nuotoliniu būdu susisiekti su dėstytoju, užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti į juos išsamius atsakymus.

Ši medžiaga kelis kartus padidina mokymo kursų efetyvumą ir veiksmingumą. Iš viso mokymo kurso metodinę medžiagą sudaro 280 lietuviškai įgarsintų video pamokų ir kiekvienos pamokos tekstinis aprašymas.

Šiai dienai – tai didžiausios apimties sistematizuota tematinė medžiaga, skirta statybinių konstrukcijų projektuotojams įsisavinti programą Revit.

Debesų servise KOGRA-360 Jūs rasite visas temas, kurios buvo išdėstytos mokymo kursų metu, ir dar papildomas temas, kurios nebuvo paliestos kursų metu dėl laiko stokos.

Pamokos išskaidytos mažomis temomis ir sugrupuotos pagal teminius skyrius.

Video pamokos įgarsintos lietuvių kalba. Mokymo proceso metu dėstytojas nurodo ir įvardija kiekvieną mygtuką, kurį reikia paspausti, instrumentų juostą, kurioje jis yra, ir kiekvieną atliekamą operaciją. Viskas, ką sako dėstytojas, pažodžiui pateikta raštu atitinkamoje temoje ir tai galima perskaityti.

Klausytojas tarsi vėl sugrįžta į mūsų mokymo klasę. Jis gali žingsnis po žingsnio su virtualaus dėstytojo pagalba projektuoti metalo ar gelžbetonio statybines konstrukcijas, armuoti gelžbetonines konstrukcijas, priskirti apkrovas, paruošti modelį skaičiavimams, gauti ir redaguoti projektinę dokumentaciją ir kt.

Video įrašą galima bet kuriuo momentu sustabdyti, atsukti atgal ar pakartoti. Video pamokų vaizdo kokybė yra labai aukšta, jas galima žiūrėti fiksuota rezoliucija arba per visą ekraną.

Kuriant vaizdo pamokas, didelis dėmesys buvo skiriamas garso kokybei. Visų video įrašų garsas yra švarus ir aiškus.

Debesų servise KOGRA-360, be mokymo medžiagos, yra įrašyti visi šablonai, reikalingi mokymams, pratimų pavyzdžių failai, naudojami mokymosi procese, o taip pat Revit šeimų katalogai.

Skaitykite, žiūrėkite, klausykite. Pakartokite mokymo kursą namuose bet kuriuo Jums patogiu laiku.

 

Autodesk Revit Structure mokymo kurso video pamokos:

Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
- Šablono pasirinkimas
- Matavimo vienetų nustatymas
Modelio komponavimas
- Lygiai
- Ašių tinklo sudarymas
- Ašių tinklo redagavimas
- Ašių tinklo anotacijos
Projekto geografinė padėtis ir orientacija
- Projekto geografinės padėties nustatymas
- Vaizdo orientavimas pagal tikrą šiaurę
- Projekto pasukimas į projektinę šiaurę

Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas
Laikančiosios sienos
- Sienų tipai
- Sienų pasirinkimas iš sąrašo
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Priklausomybės ir matmenys
- Daugiasluoksnės sienos. Sienų savybės
- Aplenkimas sluoksniais
- Medžiagos. Fizinių savybių priskyrimas medžiagoms
- Sienų sujungimų konfigūracijos pakeitimas
- Automatinio sienų sujungimo išjungimas
- Sienos padalinimas į detales (Creat Parts)
Pamatai
- Atskiri pamatai
- Pamatų pririšimas prie ašių tinklo
- Juostiniai pamatai
- Juostinių pamatų redagavimas
- Juostiniai pamatai po durimis ir langais
- Pamatinės plokštės
Laikančiosios kolonos
- Nešančių kolonų išdėstymas
- Nešančių kolonų išdėstymas architektūrinių viduje
- Pasviros kolonos
- Laikančiosios kolonos fizinio modelio savybės
- Laikančiosios kolonos analitinio modelio savybės
- Momentų simbolių atvaizdavimas
Laikančiosios sijos
- Sijų išdėstymas pagal ašis
- Lenktų sijų sudarymas
- Laikančiosios sijos fizinio modelio savybės
- Laikančiosios sijos analitinio modelio savybės
- Momentų simbolių atvaizdavimas
- Nuožulnių sijų modeliavimas
- Sijų sujungimai ir jų redagavimas
- Sijų sujungimas ir apipjovimas
- Vertikalus sijų išdėstymas
- Sijų žymėjimas
Sijų sistemos
- Sijų sistemos sudarymas ir redagavimas
- Kreipiančiosios sijos nurodymas
- Sijų sistemos nuožulnioje plokštumoje
- Sijų sistemos kraštinių redagavimas
- Sijų sistemos pašalinimas
Ryšiai
- Framing Elevation vaizdo sudarymas
- Pagalbinių plokštumų sudarymas
- Ryšių sudarymas
Fermos (Santvaros)
- Fermos sudarymas
- Fermos savybės
- Fermos prijungimas prie stogo ir perdangos
- Fermos profilio redagavimas
Perdangos
- Perdangos sudarymas
- Konsolės sudarymas perdangoje
- Angos sudarymas perdangoje
- Angos analitiniame modelyje
- Perdangos briaunų stiprinimas
- Nuožulnios perdangos
- Perdangų redagavimo instrumentai
- Kintamo skerspjūvio perdangos
- Daugiasluoksnės perdangos
Angos
- Angos išpjovimas sienoje
- Angos išpjovimas perdangoje
- Kiaurymių išpjovimas nešančiose kolonose

Metalo konstrukcijos
Regioniniai nustatymai
- Skerspjūvių, armatūros strypų ir medžiagų įkėlimas
Modelio komponavimas
- Šablono pasirinkimas
- Lygių sudarymas
- Ašių tinklo sudarymas
Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas
- Atskirų pamatų išdėstymas po kolonomis
- Kolonų išdėstymas ašių linijų susikirtimo taškuose
- Sijų išdėstymas pagal ašių linijas
- Sijos pradžios ir galo taško pakeitimas
- Elementų grafinio atvaizdavimo nustatymai
- Elementų kopijavimas per aukštus
- Kolonos savybių redagavimas
- Naujo vaizdo sudarymas (Framing Elevation)
- Nuožulnių sijų sudarymas ir kopijavimas
- Sijų sistemos sudarymas
- Sijų grafinis atvaizdavimas projekte
- Sijų sistemos sudarymas nuožulnioje plokštumoje
- Kolonų prijungimas prie nuožulnių sijų
- Ryšiai
- Kolizijų pašalinimas
- 2D/3D mazgų sudarymas
Laikančiųjų konstrukcijų sujungimas
- Sujungimų nustatymai
- Kolonos ir pagrindo tvirtinimo mazgo sudarymas
- Sujungimo "kolona-pagrindas" kopijavimas
- Sijų sujungimas "Splice Joint"
- Tvirtinimo „kolona-sija“ sudarymas
- Sujungimo „kolona-sija“ kopijavimas
- Sujungimas "sija-kolona-sija" Through Plate
- Sujungimas "sija-sija" Clip angle
- Sujungimas "Tube connection with sandwich plates"
Specialūs vaizdai
- 3D mazgas
- Perkelti vaizdai
- Graphical Column Schedule sudarymas

Gelžbetoninės konstrukcijos
Surenkamas gelžbetonis
- Ašių ir lygių sudarymas
- Gelžbetoninių kolonų išdėstymas
- Pamatų išdėstymas
- Denginio sijos
- Skersinės denginio sijos
- Fachverko kolonos ir jų pamatai
- Pamatinės sijos
- Pokraninės sijos
- Gelžbetoninės denginio plokštės
- Išorinės sienos
- Vartai
- Juostinis įstiklinimas
- Grindys
- Nuogrinda
- Stogas
- Pastato zonos
- Pamatų ir pamatinių sijų planas
- Kolonų ir pokraninių sijų planas
- Stogo planas
- Fasadų vaizdai
- Detalizacijos vaizdai

Monolitinis gelžbetonis
- Monolitinio gelžbetonio konstrukcijos sudarymo praktinis darbas

Armavimas
- Armavimo parametrai
- Apsauginio sluoksnio priskyrimas elementui
- Vaizdų paruošimas armavimui
- Armatūros skersinių strypų išdėstymas
- Armatūros strypų išdėstymo plokštumos
- Pririšimas prie apsauginio sluoksnio
- Armatūros strypo eskizo sudarymas
- Armatūros keliose plokštumose eskizo sudarymas
- Pamato armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Surinkimų sudarymai
- Surinkimų brėžiniai
- Surinkimų redagavimas
- Armatūros strypų rinkinio išdėstymas
- Kolonos armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Sijos armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Kintamo skerspjūvio perdangos armavimas
- Armatūros strypų rinkinio atvaizdavimas modelyje
- Armatūros strypo prailginimas
- Perdangos plokštės ploto armavimas
- Trajektorijos armavimas
- Ploto armavimas gamykliniais armatūros tinklais
- Armavimas atskirais gamykliniais armatūros tinklais

Apkrovos ir analizė
- Apkrovų parametrų nustatymas
- Vaizdo šablonai

Laikančiųjų konstrukcijų analitinis modelis
- Analitinio modelio išlyginimas
- Analitinio modelio projekcija
- Analitinio modelio redagavimas
- Analitinio modelio mazgai „Node“
- Ryšio išlaisvinimas elemento galuose
- Standieji ryšiai
- Standieji ryšiai tarp sienų

Apkrovos
- Apkrovos priskyrimas
- Apkrovos sudarymas pagal analitinį modelį
- Apkrovos priskyrimas nuožulniam elementui
- Apkrovos intensyvumas nuožulnioje projekcijoje
- Apkrovų simboliai
Kraštinės sąlygos
- Kraštinių sąlygų priskyrimas
- Kraštinių sąlygų būklės simboliai
Analitinio modelio patikrinimas
- Elementų atramų patikrinimas
- Analitinio modelio vientisumo patikrinimas

Dokumentacija
Išmatavimo linijų išdėstymas
- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Elementų etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane
Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel
Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit