Mokymo kurso apžvalga

 

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Mokymo kurso trukmė: 20 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Mūsų klientai gali gauti prieigą prie Virtualaus Mokymo Centro ir naudotis metodine mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi.

 

Mokymo kurso temos

Mokymo kurso pagrindinės užduotys:

 

Pamokos - I Dalis
Projekto sudarymas nuo pradžios iki galo

- Programos Robot moduliai;
- Programos Robot ekrano komponavimas;
- Pagrindinė programos konfigūracija;
- Navigacinė technika;
- Darbo metodai su programos Robot aplinka;
- Komponavimo sistema;
- Konstrukcijos analizės duomenų įvedimas;
- Konstrukcijos analizė;
- Rezultatų peržiūra;
- Grafinis sijų rezultatų atvaizdavimas;
- Sijų rezultatų atvaizdavimas lentelių forma;
- Slėgio analizė;
- Pasiruošimas spausdinimui;
- Pažangi analizė ir projektavimas;
- Klavišų kombinacijų sąrašas.

 

Pamokos - II Dalis
Projekto sudarymas nuo pradžios iki galo

- Programos konfigūracija;
- Modelio sudarymas Sijų sudarymas (2D karkasas);
- Atramų sudarymas;
- Apkrovų kombinacijų sudarymas;
- Apkrovų nustatymas konkrečioms apkrovų kombinacijoms;
- Esamo karkaso kopijavimas;
- Horizontalių sijų sudarymas;
- Skersinių sankabų sudarymas;
- Sudarytų sijų kopijavimas (horizontalių sijų ir sankabų);
- Konstrukcijos analizė;
- Rezultatų peržiūra;
- Pasiruošimas spausdinimui.

 

Pamokos - III Dalis
Projekto sudarymas nuo pradžios iki galo

- Programos konfigūracija;
- Modelio sudarymas Konstrukcinių ašių sudarymas;
- Pjūvių sudarymas;
- Sijų sudarymas;
- Atramų sudarymas;
- Apkrovų kombinacijų sudarymas;
- Apkrovų nustatymas konkrečioms apkrovų kombinacijoms;
- Konstrukcijos tipo pakeitimas;
- Papildomų konstrukcinių ašių sudarymas;
- Esamo karkaso kopijavimas;
- Horizontalių sijų sudarymas;
- Plokštės sudarymas;
- Poslinkio nustatymas;
- Sienos sudarymas;
- Sienos atramos sudarymas;
- Tinklo parametrų nustatymas;
- Plokštės apkrovų nustatymas;
- Konstrukcijos analizė;
- Rezultatų peržiūra;
- Panelių rezultatai kortų formoje;
- Konstrukcijos deformacija;
- Panelių rezultatai lentelių forma.

 

Pamokos - IV Dalis
Projekto sudarymas nuo pradžios iki galo

- Revit modelio eksportas į programą Robot;
- Projekto atidarymas programoje Revit Structure;
- Duomenų perdavimas į programą Robot;
- Konstrukcijos analizė programoje Robot Elementų atvaizdavimas ekrane;
- Apkrovų kombinacijų, perkeltų iš programos Revit, atvaizdavimas;
- Tinklo parametrų nustatymas;
- Skaičiavimai;
- Rezultatų peržiūra – panelių rezultatų atvaizdavimas kortos formoje;
- Konstrukcijos redagavimas programoje Robot Pjūvių pakeitimas;
- Sijų ištrynimas;
- Naujų elementų pridėjimas;
- Revit modelio atnaujinimas iš programos Robot;
- Revit Structure projekto atnaujinimas;
- Modelio pakeitimų prezentacija.

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal.

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Mokymo medžiaga

 

Robot Structural Analysis Professional Interaktyvi Enciklopedija

 

Tai KOGRA sukurta profesionali metodinė mokymo medžiaga, kurioje yra praktiniai patarimai, kaip dirbti su programa Robot Structural Analysis Professional bei efektyviai išnaudoti jos galimybes projektuojant.

Multimedinė Interaktyvi Enciklopedija išleista lietuvių kalba, ją sudaro tekstinė medžiaga ir video pamokos: apie 520 iliustruotų temų ir daugiau kaip 80 video pamokų darbui su programa Autodesk Robot Structural Analysis.

Video pamokos integruotos į atitinkamos temos tekstą ir įsijungia automatiškai. Vartotojas gali vienu metu skaityti reikiamą temą ir žiūrėti video paaiškinimus.

Enciklopedija tradiciškai pateikta elektroninės multimedinės knygos pavidalu kompaktiniame diske. Ją sudaro trys tomai.

Kiekvienas tomas sudarytas iš dviejų dalių. Kiekvieno tomo pirmoje dalyje aprašytos kiekvieno modulio galimybės, darbo su kiekviena funkcija tvarka, pateikti ir aprašyti dialogų ir programiniai langai, pateikti komandų panaudojimo ir jų eiliškumo pavyzdžiai.

Be to, pirmoje dalyje pateikta daugybė pastabų ir rekomendacijų, leidžiančių vartotojui išvengti klaidų, dirbant su programa.