Mokymo kurso apžvalga

 

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su projektavimu programoje hsbCAD.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis hsbSYSTEMS sertifikatas.

 

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Mūsų klientai gali gauti prieigą prie Virtualaus Mokymo Centro ir naudotis metodine mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi.

 

Mokymo kurso temos

 

Pagrindinės mokymo temos:

 

Darbas su hsbPlanes (stogai):

- stogo plokštumos sudarymas, naudojant pastato planą (kontūrą);
- stogo plokštumos generavimas;
- stogų redagavimas;
- stogų apjungimas;
- trimačių objektų konvertavimas į stogų plokštumas;
- stogų konvertavimas iš/į ADT;
- vertikalios polilinijos projekcijos pridėjimas/pašalinimas į/iš stogo plokštumos;
- stogo profilio priskyrimas esamoms plokštumoms;
- kampo priskyrimas stogo plokštumai;
- kraiginės sijos sudarymas;
- įvairių mansardų kūrimas;
- trapecijos formos mansardinių stogų sudarymas;
- sienų pratęsimas iki stogo plokštumų…

 

Darbas su hsbTimber (stogo konstrukcijos):

- vizualus dažniausiai naudojamų stogo elementų parinkimas;
- automatiškas iš anksto sukurtų stogo elementų išdėstymas;
- įvairių sijų ir karkasų sudarymas (iš paprastų linijų);
- gegnių sudarymas;
- valminių gegnių sudarymas;
- stogo lentų sudarymas;
- mansardos plokščių sudarymas;
- angų formavimas;
- stogo konstrukcijjos modifikavimas;
- konvertavimas iš/į 3D solidus...

 

Darbas su hsbWall (karkasinės sienos):

- naujos sienos braižymas ir generavimas;
- sienų redagavimas;
- langų ir durų įterpimas;
- lango detalių sudarymas;
- kampinių detalių sudarymas;
- medžiagos pasirinkimas;
- spalvos pasirinkimas;
- apdailos pasirinkimas...

 

Darbas su hsbLog (rąstinės sienos):

- rąstinių sienų sudarymas;
- planų su nustatytomis sienomis braižymas;
- angų (langų, durų) sudarymas;
- sudarytų sienų redagavimas;
- hsbCAD duomenų priskyrimas ADT sienoms...

 

Darbas su Hsb LAYOUT:

- automatinis išmatavimų sudarymas;
- automatinis medžiagų specifikacijų sudarymas;
- hsbLAYOUT modifikavimas...

 

Darbas su hsbEdit:

- sijos pjūvis nustatytoje vietoje;
- sijos prailginimas ar sutrumpinimas iki nurodytos vietos;
- sijos prailginimas ar sutrumpinimas iki nurodytos sijos (dimaminis sujungimas);
- dviejų sijų pratęsimas kampo sudarymui;
- dviejų sijų pratęsimas iki kitų dviejų sijų;
- sijos padalijimas nurodytoje vietoje;
- dviejų sijų sujungimas;
- sijos profilio matmenų pakeitimas;
- koordinačių sistemos (UCS) priskyrimas objektui;
- medžiagos priskyrimas objektui ir objekto vizualizacija;
- medianos redavimas įvairiais būdais;
- plokštės padalinimas;
- angos išpjovimas plokštėje;
- plokščių sujungimas;
- elementų savybių redagavimas…

 

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal.

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Mokymo medžiaga

 

Interaktyvus Mokymo Vadovas "hsbCAD"

 

Interaktyvus Mokymo Vadovas - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems mokymo kursams.

Interaktyvus Mokymo Vadovas "hsbCAD" išleistas lietuvių kalba, jį sudaro tekstinė medžiaga ir video pamokos.

Video pamokos integruotos į atitinkamos temos tekstą ir įsijungia automatiškai. Vartotojas gali vienu metu skaityti reikiamą temą ir žiūrėti video paaiškinimus.