Autodesk Revit Structure – tai specializuota parametrinė statybinių konstrukcijų kūrimo programinė įranga, sukurta BIM technologijos pagrindu, kas užtikrina visapusišką pastatų projektavimo procesą.  

Pastato informacinis modelis BIM (Building Information Model) - tai skaitmeninių elementų duomenų bazė, kurioje yra patalpinta detali projekto informacija ir pats objekto modelis. BIM duomenų bazėje tiksliai atvaizduojamos fizinės, funkcinės ir informatyvios projekto charakteristikos bendroje trimatėje aplinkoje. Tai leidžia visiems projekto dalyviams efektyviai ir veiksmingai tikrinti, derinti, peržiūrėti ir perduoti visą projekto informaciją į vieną statinio informacinį modelį, tuo pačiu sumažinant projektavimo darbų bei dokumentacijos kiekį.

Autodesk Revit Structure skirta statybinių konstrukcijų projektavimui, dokumentacijos sudarymui ir darbo brėžinių formavimui. Modeliuojant objektą, automatiškai kuriamas ir jo analitinis modelis, reikalingas paruošti skaičiuojamąją schemą bei tiksliai ir efektyviai atlikti skaičiavimus.

Darbas su programa Autodesk Revit Structure vyksta greitai, sklandžiai, kokybiškai ir produktyviai, nes konstruktoriai dirba su visu pastato modeliu, o ne su atskirais planų, fasadų ar pjūvių brėžiniais.

Programoje sukurti trimačiai modelio vaizdai labai informatyvūs, o dėl parametrinių duomenų kaitos technologijos bet kurie projekto pakeitimai atsispindi visose projekto dalyse - nuo plano vaizdų ir pjūvių iki brėžinių specifikacijų.

Programoje įdiegta intuityvi konceptualaus projektavimo darbo aplinka palengvina sudėtingų geometrinių formų  kūrimą bei jų analizę.

Programoje yra galimybė projektuoti nuožulnias kolonas, panaudojant tas pačias kolonų šeimas, kaip ir vertikalioms kolonoms, įskaitant fizines ir analitines charakteristikas.

Be to programoje yra įdiegti funkcionalūs instrumentai tiltų ir estakadų konstrukcijų projektavimui bei 3D plieninių sujungimų projektavimui betarpiškai parametrinio modelio viduje.

Galingi specializuoti įrankiai ir komandos, realius objektus atitinkantys konstrukciniai elementai, išsami medžiagų biblioteka – visa tai suteikia konstruktoriams plačias galimybes projektuojant sudėtingiausius pastatus. Projektavimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos: plienas, betoniniai blokai, gelžbetonis, mūras ir mediena – viskas viename ir tame pačiame modelyje. Reikalinga statybinė dokumentacija rengiama pagal vieną bendrą standartą.

rogramoje Autodesk Revit Structure galima kurti modelius ar importuoti architektūrinius failus iš kitų formatų: iš IFC failų, standartinio DWG formato ir kt. Yra galimybė importuoti/eksportuoti išsamius 3D objektų modelius iš AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP bei kitų Autodesk Revit programų. Sąveika su Autodesk Revit Architecture ir Autodesk Revit MEP programomis padeda palaikyti koordinuotą ir nuoseklų darbą komandoje.

 

Fizinių medžiagų panaudojimas eksploatacinių charakteristikų analizėje

Fizinių medžiagų panaudojimas padidina eksploatacinių charakteristikų analizės, atliekamos BIM technologijos pagrindu, efektyvumą. Apribojančioms konstrukcijoms priskiriamos šiluminės ir konstrukcinės savybės. Revit elementų konstrukcinius šiluminius parametrus dabar galima eksportuoti gbXML formate ir panaudoti specializuotose skaičiavimo programose.

 

Patobulintas Revit Serveris

Revit Serveris suteikia vartotojams daugiau galimybių kontroliuoti Revit modelius, esančius centralizuotame faile. Lokalūs greitintuvai dabar gali būti prijungiami keliuose mazguose ir leidžia organizuoti Revit Serverio tinklo paskirstymą. Taip pat patobulintas darbo procesas programoje Autodesk Vault Collaboration AEC.

 

Patobulinta tarpusavio sąveika

Programa Revit suteikia galimybę importuoti ir eksportuoti brėžinius į Bentley Microstation V7 ir V8 formatą; be to, pagerintas eksportas į DWF™ ir DWG™ formatus. Tai leidžia patikimiau ir lanksčiau atlikti darbo proceso procedūras.

 

Pagerintas Industry Foundation Class (IFC) palaikymas

Revit gavo sertifikatą, patvirtinantį suderinamumą su BuildingSMART International Industry Foundation Class (IFC) 2x3 versija. Tai reiškia, kad Revit dabar atitinka tarptautinių pramonės standartų reikalavimus, tame tarpe GSA. Eksporto modulis iš Revit į IFC, kurio išeitinis kodas yra atviras, dabar palaiko perspektyvius pramonės standartus. Vartotojas pats gali siūlyti pakeitimus eksporto į IFC procedūrai, atsižvelgiant į nacionalinių standartų reikalavimus. Dėka to, keitimasis informacija su trečiųjų šalių programomis tampa efektyvesnis.

 

Revit Exchange App Store

Revit Exchange App Store – tai interneto platforma, suteikianti patogią prieigą prie nustatymų ir bibliotekos komponentų programai Revit.

 

Patobulinti išmatavimai

Programoje Revit patobulintos matmenų sudarymo funkcijos. Naujas skersmens žymėjimo instrumentas leidžia pasirinkti ir pašalinti atskirus segmentus iš daugiasegmentinės išmatavimų grandinės. Be to, dabar segmentuose galima atvaizduoti segmentų reikšmes, lygybes ir formules.  

 

Integracija su Autodesk Cloud

Programos Revit prenumeratos vartotojai gauna supaprastintą prieigą prie integruotų Autodesk Cloud galimybių.

  

Statybinis modeliavimas – detalės

Patobulintos darbo su detalėmis funkcijos suteikia vartotojui daugiau informacijos apie statybos technologijas. Pastato detates galima apjungti, pašalinti ir atstatyti. Galimybė padalinti objektus ir manipuliuoti jais, išlaikant ryšius, leidžia tiksliai formuoti kompleksinius projektinius modelius.

 

Statybinis modeliavimas – surinkimai

Programos Autodesk Revit ir Revit Structure išplėstos statybinių surinkimų modeliavimo galimybės. Vartotojai gali patalpinti surinkimus projektiniuose lapuose, o taip pat lengvai išsaugoti surinkimo vaizdus, pašalinus originalų surinkimą. Be to, dabar surinkimus galima eksportuoti į Industry Foundation Class (IFC).