Inžinierinių įrenginių projektavimo srities specialistams siūlomas АutoCAD® Civil 3D® - platformos AutoCAD® pagrindu sukurtas universalus programinis kompleksas, skirtas pačių įvairiausių tiesialinijinių statinių, geodezijos ir genplano brėžinių paruošimui, o taip pat projektų valdymui.

Pažangios dinaminio modeliavimo technologijos dėka AutoCAD® Civil 3D® apjungia projektavimo ir darbinių brėžinių sudarymo procesus, kas leidžia žymiai sumažinti laiko sąnaudas, darant pakeitimus projekte bei įvertinant įvairius jo variantus.

Bet koks modelio objektų pakeitimas sąlygoja viso projekto atnaujinimą, o tai - darbo greičio ir tikslumo pagrindas. Visi projektinio kolektyvo specialistai turi galimybę vienu metu dirbti su modeliu; taip pasiekiama pilna koordinacija viso proceso eigoje.

Geodeziniai tyrimai

Programoje AutoCAD Civil 3D įdiegtas pilnas funkcijų rinkinys darbui su topografiniais duomenimis. Vartotojas gauna universalią aplinką visoms savo užduotims: nuotraukų rezultatų importas, mažiausių kvadratų metodo realizacija, matavimo rezultatų redagavimas, taškų grupių valdymas, paviršių ir žemės plotų schemų sudarymas ir kt.

Stiliai

Programoje AutoCAD Civil 3D įdiegta unikali stilių sistema, kuri leidžia nustatyti vieningus brėžinių apipavidalinimo standartus visai organizacijai. Linijų spalvos ir tipo standartai, pjūvių ir profilių žymėjimai gali būti nustatyti kaip stiliai, kuriuos vėliau galima bus panaudoti viso projektavimo proceso eigoje.

Failų valdymas Autodesk Vault pagalba programoje Civil 3D užtikrinamas failų stuktūros organizavimas, failų mainai tinkle, versijų valdymas, failų gavimo ir grąžinimo operacijų įgyvendinimas.

Taškai

Taškai sudaromi panaudojant įvairius koordinatinius-geometrinius (KG) ir grafinius metodus. Programoje AutoCAD Civil 3D taškai suprantami kaip modelio dalis, o tai leidžia naudotis jais projekto sudarymo ir analizės proceso metu.

Paviršiai Paviršiai gali būti formuojami iš įvairių 3D duomenų. Jiems galima atlikti horizontalių, nuolydžių, žymėjimų ir nuotekų skaičiavimus. Paviršių skaičiavimo rezultatai atnaujinami iškart po jų redagavimo. Programoje AutoCAD Civil 3D paviršiai automatiškai atsinaujina,  papildant ar pakeičiant, o taip pat pašalinant pradinius duomenis.

Sklypai

Dinaminiai ryšiai užtikrina savalaikį sklypų atnaujinimą. Programoje AutoCAD Civil 3D sklypai apjungiami į vieną topologiją, todėl pakeitimai viename sklype sąlygoja pakeitimus kaimyniniuose sklypuose.

Trasos

Trasoms yra numatytas tiesių sklypų, posūkių ir spiralinių kreivių modeliavimas. Redaguojant trasą, grafinės aplinkos ar lentelinio redaktoriaus pagalba automatiškai atsinaujina žymėjimai darbiniuose brėžiniuose. Yra galimybė kartu panaudoti trasas ir profilius keliuose brėžiniuose.

Profiliai

Profiliai gaunami trasos geometrijos pagrindu iš daugelio paviršių. Profilių išorinis vaizdas ir užrašai ant jų nurodomi pasirinktu stiliumi. Profilių žymėjimai atsinaujina projekte dinamiškai.

Koridoriaus modeliavimas

Bet kokio automobilinių kelių ar geležinkelio projekto dinaminio modelio generacija pagrįsta tokiais dizaino elementais, kaip trasos, profiliai, viražai, o taip pat kriterijais, įtrauktais į sudedamasias projekto dalis. Bet kokio modelyje dalyvaujančio elemento pakeitimas lemia apimčių, paviršių, sklypų ir kitų koridoriaus elementų perskaičiavimą. AutoCAD Civil 3D leidžia redaguoti persikirtimus atskiruose piketuose realaus laiko režime.

Koridorių grupės

Grupių vartotojiškų bibliotekų naudojimas užtikrina projekto atitikimą stadartams bei jo vientisumo palaikymą.

Skersiniai pjūviai Programoje numatyta paviršių ir koridorių persikirtimų formavimo funkcija. Persikirtimus galima kurti atskirose stotyse, su intervalais trasos ilgyje arba atskiruose taškuose. Programa leidžia iš persikirtimų grupių komponuoti pilnus brėžinių lapus.

Vertikalus planavimas

Keletas reljefo elementų gali būti apjungiami į grupes, siekiant išspręsti kompleksinio vertikalaus planavimo klausimus. Planavimas apima paviršius, nuolydžius, atstumus ir turi tarpusavio ryšį su paraleliniais planavimo objektais. Grunto iškasimo/užpylimo apimtys dinamiškai apskaičiuojamos visam sklypui arba atskiram planavimo objektui. Pagal planavimo grupes galima ruošti statinius ir dinaminius paviršius.

Vizualizacija

Apjungtos tonavimo ir vizualizacijos priemonės leidžia paruošti aukštos kokybės prezentacijas, atsekti atskirus projektų pakeitimus 3D vaizduose ir formuoti paruošto projekto pilną trimatį vaizdą.

Programoje AutoCAD® Civil 3D® realizuota viso projektavimo proceso automatizavimo idėja - nuo geodezinių tyrimų iki darbo brėžinių paruošimo.