Autodesk InfraWorks – tai programinis produktas, skirtas konceptualiam infrastruktūros projektavimui. Jis gali būti naudojamas civilinės statybos projektų sudarymui, transporto infrastruktūros vystymui bei miestų planavimui. Be to, AIM galima naudoti ir architektos srityje, išdėstant pastatų 3D modelius supančiame landšafte.

Autodesk InfraWorks padeda inžinieriams ir miestų planuotojams greitai sukurti projektinius pasiūlymus, o miesto tarnyboms ir valdžios institucijoms – analizuoti, ką galima padaryti jau esamame kontekste.

Autodesk InfraWorks pagrindinės funkcinės galimybės:

Greitas esamos infrastruktūros modelių sudarymas.

Autodesk InfraWorks bazėje į vieną trimatį modelį galima integruoti įvairius duomenų tipus, naudojamus architektūros-statybos kompanijose: 2D brėžinius iš CAD sistemų, GIS duomenis, pastatų informacinius modelius (BIM), rastrinius duomenis (palydovines nuotraukas reljefo padengimui, tekstūras modeliams).

Įvairių teritorijos plėtros variantų sudarymas ir palyginimas.

Tiek projektuotojai, tiek ir investuotojai turi galimybę greitai peržiūrėti skirtingus projektų variantus ir jų įtakos aplinkai įvertinimus.

Virtualių skrydžių virš teritorijos sudarymas.

Galima laisvai pasirinkti judėjimo trajektoriją, sekti paskui kamerą, lėtai judančia išilgai gatvės, pasukti į kitą gatvę, pasižiūrėti patikusios vietos panoraminį vaizdą, gauti papildomos informacijos apie esamus pastatus arba judėti pagal nustatytą kameros trajektoriją. Tokių skrydžių pagrindu galima gauti kokybiškus video vaizdus ir ekrano nuotraukas. Be to, programoje Autodesk InfraWorks galima patalpinti duomenis apie zonas su specialiomis teritorijos panaudojimo sąlygomis, pvz., kultūros paveldo, ir atsižvelgiant į tai planuoti infrastruktūros plėtrą.  

Miesto tarnybos ir valdžios institucijos Autodesk InfraWorks pagalba gali spręsti įvairiausias užduotis:

- sukurti statybos koncepciją;

- paruošti teritorijų ir infrastruktūros prezentaciją potencialiems investuotojams;

- paruošti teritorijų plėtros investicinius planus;

- įvertinti planuojamų statyti pastatų įtaką istorinių pastatų išvaizdai, įvertinti apžvalgos galimybę, atsižvelgiant į pastatų aukštį;

- modeliuoti specialiųjų tarnybų veiksmus ir evakuacijos kelius avarinių situacijų metu; ištirti socialiai reikšmingus objektus gelbėjimo užduočių vykdymui (aptvarų, privažiavimo kelių įrengimas, inžinerinių komunikacijų išsidėstymas ir kt.);

- ištirti namų vidaus teritorijas gerbūvio požiūriu;

- ištirti socialiai reikšmingų pastatų prieinamumą asmenims su negalia – informacija apie transporto prieinamumą, pastatų aukštingumą, užvažiavimus vaistinėse, poliklinikose ir kitose viešose vietose;

- ištirti istorinius pastatus tikslu išsaugoti istorinį miesto palikimą ir t.t.

Programos Autodesk InfraWorks pagalba sukurtas geodezinis informacinis objekto (pastato, miesto ar kt.) trimatis modelis, kurio valdymas nereikalauja jokių specialių techninių žinių, palengvina projektuotojų ir investuotojų tarpusavio bendravimo procesą ir leidžia greičiau priimti efektyvesnius sprendimus. Galimybė išanalizuoti erdvinius duomenis ir patogia forma pateikti analizės rezultatus sudaro sąlygas negaištant laiko surasti geriausią ir optimaliausią sprendimą.

Autodesk InfraWorks pagalba jau sukurti tokių miestų infrastruktūros 3D modeliai, kaip Le Havre (Prancūzija), Vankuveris (Kanada), Mančesteris (Jungtinė Karalystė).

Šiandien 3D GIS vis dar atrodo, kaip kažkas nuostabaus ir neįtikėtino, tačiau jau rytoj tai bus pas visus, o poryt ant kiekvieno darbo stalo stovės 3D spausdintuvai, spausdinantys fizinius modelius iš virtualių. Ateitis ateis labai greitai.