AutoCAD® Map 3D - tai vedančioji GIS-platforma erdvinių duomenų kūrimui ir jų valdymui. AutoCAD Map 3D užtikrina tiesioginę prieigą prie informacijos, nepriklausomai nuo jos saugojimo būdo, ir leidžia panaudoti programines AutoCAD®  funkcijas plataus spektro kartografinių duomenų palaikymui, tuo pačiu apjungiant CAD ir GIS technologijas. Specialios FDO-technologijos dėka AutoCAD Map 3D sudaro prieigą prie erdvinių duomenų, saugomų duomenų bazėse, failuose ir Web-tarnybose, užtikrina lengvą geoerdvinės informacijos didelių apimčių valdymą ir racionalizuoja visą darbo procesą. AutoCAD Map 3D, integracijos su Autodesk MapGuide® dėka, leidžia publikuoti duomenis Internete ir korporatyviniuose tinkluose.

Priėjimo prie duomenų organizavimas

Priėjimo prie duomenų technologija FDO užtikrina tiesioginį kartografinių duomenų, saugomų įvairiuose duomenų baziųfailuose ir web-tarnybose, panaudojimą, kas leidžia skirtingų skyrių specialistams efektyviai panaudoti informaciją. Naujų programos galimybių dėka erdviniai duomenys gali būti panaudojami visoje organizacijoje, o failų nuskaitymo ir išsaugojimo operacijos - įgyvendinamos beveik su visomis duomenų bazėmis ir failų formatais. Kartografiniai duomenys gali būti saugomi ESRI® ArcSDE®, Oracle®, Мicrosoft® SQL Server™ arba MySQL. Yra tiesioginės prieigos prie ESRI SHP failų ir jų redagavimo galimybė, prieiga prie rastrinių vaizdų ir darbas su tokiomis Web-tarnybomis, kaip Web Map Services (WMS) ir Web Feature Service (WFS). Tiesioginė prieiga įgyvendinama neperformuojant duomenų, kas garantuoja jų tikslumą.

Importas ir eksportas

Programoje AutoCAD Map 3D yra importo ir eksporto galimybė duomenų apsikeitimui su kolegomis ir užsakovais. Šis mechanizmas užtikrina tarpusavio ryšį su visomis GIS sistemomis. Jūs turite failų nuskaitymo ir išsaugojimo galimybę bei galimybę performuoti tokius formatus, kaip failai ArcInfo®, E00 iš ESRI® MapInfo MIF/MID™, MapInfo Tab, MicroStation® DGN, Generalized Markup Language (GML 2), Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2), Vector Product Format (VPF) Autodesk SDF и Spatial Data Transfer Standard (SDTS). Apdorotus duomenis galima transliuoti į formatą DWG™, o po to - eksportuoti į išorinį failą arba į Oracle bazę.

Duomenų naudojimas per atvirą kodą

Kompanija Autodesk iškėlė sau užduotį - išplėsti vartotojų prieigos prie duomenų galimybes, ir tam tikslui sukūrė technologiją FDO, kontroliuojamą organizacijos Open Source Geospatial Foundation. Šios iniciatyvos dėka viso pasaulio projektinės organizacijos gali naudotis prieigos prie geoerdvinių duomenų technologija. Efektyvus FDO panaudojimas leis Jums apjungti skirtingos kilmės duomenis savo darbuose. Atviro kodo egzistavimas leidžia išplėsti prieigą prie duomenų saugyklų, kurios šiuo metu nepalaikomos Autodesk, tokių kaip ESRI Personal Geodatabase.

Stilizutų žemėlapių sudarymas

Kartografinės AutoCAD Map 3D priemonės leidžia sudaryti žemėlapius, kurių formavimui praeityje tekdavo naudoti specializuotą programinę įrangą. Duomenų pateikimas stilizuotame pavidale padeda išskirti charakteringus informacijos ruožus geresniam jų suvokimui. Žemėlapio fragmentams galima pritaikyti spalvinę gamą ir dinaminius žymėjimus. Permatomo sluoksnio funkcija leidžia kombinuoti duomenis ir sudaryti tematinius žemėlapius. Suformuoti stiliai gali būti išsaugomi ir pakartotinai panaudojami kituose projektuose, kas leidžia sutaupyti laiko ir pagreitinti žemėlapių gamybą. Su AutoCAD Map 3D 2009 galima žengti žingsnį į priekį nuo elementarių žemėlapių sudarymo į pažangią kartografiją.

GIS-analizė

Į programą AutoCAD Map 3D 2012 įdiegtos priemonės leidžia sudaryti tematinius žemėlapius, o taip pat atlikti topologijų trasavimą. Pasinaudokite galimybe išplėsti turimų duomenų savybes, prijungiant išorines lenteles.

Rastriniai paviršiai

Tokie duomenys, kaip skaitmeniniai reljefo modeliai DEM ir DTED ir failai ESRI GRID, naudojami aukščio žymėjimų, nuolydžių, padėčių analizei. Kombinuojant erdvinius duomenis su aero-fotonuotraukomis ir vektoriniais duomenimis, galima kurti trimačius tonuotus vaizdus.

Duomenų valdymas

Duomenų valdymo priemonės, siūlomos programoje AutoCAD Map 3D 2012, leidžia lengvai ir efektyviai dirbti praktiškai su bet kokio formato kartografiniais duomenimis. Intuityviai suprantamų instrumentų dėka Jūs galite lengvai ir greitai sudaryti vartotojų duomenis, sudaryti struktūras (duomenų bazes ir failus), įnešti duomenis iš modeliavimo programų, panaudojant formatą XMI (XML Metadata Interchange), o taip pat perkelti duomenis iš vienos bazės į kitą (pavyzdžiui, iš SDF/SHP į Oracle). AutoCAD Map 3D 2012 — tai erdvinių duomenų valdymo centras, leidžiantis efektyviai panaudoti esamą informaciją ir pagreitinti darbo procesą.

Erdvinių duomenų failai (SDF)

Formatas Autodesk Spatial Data File (erdvinių duomenų failas) skirtas tiems individualiems kūrėjams ir projektiniams kolektyvams, kurie nori naudotis duomenų bazėmis failuose, bet nenori valdyti atskiros duomenų bazės. Daugeliu atveju nėra būtinybės naudotis duomenų bazėmis, nes dabar naudojamos duomenų saugyklos yra neriboto dydžio ir pasižymi greita veikla. Formatas SDF palaiko sudėtingą geometriją, didelį lentelių kiekį ir erdvinį indeksavimą, leidžia grupuoti duomenis perdavimui į duomenų bazes patogiu būdu.

Komandinis redagavimas

Viena iš stiprių AutoCAD Map 3D pusių yra komandinio duomenų redagavimo galimybė, ypatingai formate DWG. Užklausimo funkcijos pagalba keli vartotojai vienu metu gali prieiti prie vieno ir to paties failų rinkinio ar bazinių žemėlapių redagavimo. Tuo pat metu kiekvienam vartotojui išlieka prieinamos visos komandos. Toks patikimas ir efektyvus kartografinių duomenų paskirstymo būdas tarp vartotojų palengvina versijos kontrolę ir minimizuoja duomenų išdavimo laiką.

Klasifikacija

Organizuokite objektus žemėlapyje pagal jų realius požymius (žemės sklypai, vandentekio vamzdžiai ir kt.), panaudodami elementų klasifikacijos funkciją. Kuriant objektą šios funkcijos pagalba, jis automatiškai priima savo klasės savybes ir reikšmes. Tuo pačiu tiek egzistuojantiems, tiek ir naujai sudaromiems duomenims užtikrinamas vieningumas ir atitikimas standartams. Tokiu būdu, priėjimo prie erdvinių duomenų FDO-technologija iš esmės palengvina organizavimo ir DWG formato duomenų įnešimo į saugyklas SDF, MySQL ir Oracle procesą.

Programos pagrindos — platforma AutoCAD 2012. AutoCAD Map® 3D 2012 tai paskutinė AutoCAD® versija, papildyta kartografinių instrumentų rinkiniu. AutoCAD Map 3D programoje įdiegtos visos funkcionalinės AutoCAD 2012 galimybės, o tai reiškia, kad Jūs dirbate patikrintoje ir patikimoje aplinkoje, kuri yra laikoma standartu visose pramonės srityse.