AutoCAD Utility Design – tai vienu modeliu pagrįstas sprendimas, skirtas elektros perdavimo linijų projektavimui. Projektavimo ir dokumentacijos paruošimo įrankiai suderinti su darbo ir skaičiavimų procedūromis, pagrįstomis pramonės standartais. Šis programinis produktas leidžia elektros perdavimo linijų projektuotojams produktyviau dirbti, atlikti analizę ir optimizuoti elektros energijos tiekimo vartotojams procesą. Projektuojamos sistemos pasižymi unikaliomis techninėmis charakteristikomis ir patikimumu, o paruošta darbinė dokumentacija yra pilnai koordinuota. Darbas vyksta įprastinėje AutoCAD aplinkoje.

Patogūs šablonai ir paruošti standartai — Pagreitina ir palengvina elektros perdavimo oro ir kabelio linijų projektavimą; darbai atliekami produktyviai ir suderintai.

Inžineriniai skaičiavimai taisyklių pagrindu — Leidžia efektyviai nustatyti objektų dydžius ir išsidėstymą, sureguliuojant elektros perdavimo linijas pagal standartinius reikalavimus; tai padidina projektuojamų elektros tinklų patikimumą, iki minimumo sumažina medžiagų pereikvojimą bei koregavimo darbų apimtį jau paruoštuose projektuose.

Medžiagų pirkimo integracija ir statybos darbų valdymas — Darbinės dokumentacijos paruošimo procesą supaprastina sukoordinuotas 3D modelis, kurio dėka sumažėja darbo sąnaudos, apskaičiuojant numatomą kainą ir medžiagų poreikį.

Projektų perdavimas į GIS — Sumažėja pasikartojančių objektų skaičius, laiku formuojama vykdomoji dokumentacija, gerėja duomenų apie infrastruktūrą kokybė, prieinamumas ir naudingumas.